Tag: socjolekt MtG

Słownik socjolektu MtG – tekst wprowadzający do słownika i pracy

Dwa lata temu stanąłem przed zadaniem napisania pracy licencjackiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studiuję polonistykę. Na początku nie miałem żadnego pomysłu, jaki temat pracy wybrać. Może o Mickiewiczu, bo to wielki wieszcz i całkiem ładnie pisał? Jednak wizja interpretowania poezji przez kilkanaście stron skutecznie …

Kontynuuj czytanie