Magic Judge Code

Chciałbym dziś przybliżyć Wam Magic Judge Code – czyli wyjaśnić jak powinien zachowywać się sędzia i co zrobić w przypadku jego nieodpowiedniego zachowania.

Zasady zawarte w tym dokumencie nie odnoszą się do przypadków słabej znajomości zasad lub błędów popełnianych podczas turniejów. Te powinny być zgłaszane do koordynatora regionu oraz do waszych TO. Jeżeli jesteście przekonani, że zachowanie sędziego jest nieodpowiednie, to za chwilę dowiecie się, co możecie (i powinniście) z tym zrobić.

magic judge code 2015

 1. Zasady przyświecające sędziom.

 • judge-familiar, magic judge codesędzia powinien używać swojego stanowiska sprawiedliwie (powinien działać zgodnie z zasadami i traktować wszystkich tak samo bez względu na ich rasę, płeć, poglądy, itp.),

 • sędzia nie może wykorzystywać swojej pozycji do osiągania korzyści osobistych (nie może faworyzować siebie bądź znajomych podczas turniejów, popełniać czynów zabronionych – takich jak oszustwa i kradzieże),

 • sędzia powinien budować przyjazne środowisko (powinien eliminować niewłaściwe zachowania, nie powinien swoim zachowaniem zniechęcać graczy do uczestnictwa w turniejach na których jest obecny),

 • sędzia powinien ponosić odpowiedzialność za swoje zachowanie oraz w związku z pełnioną funkcją (nie może zabraniać innym zgłaszania jego zachowania, ani też ukrywać tego procesu przed graczami, sędzia powinien przyznawać się do błędów i je akceptować)

 • jeżeli sędzia popełni wykroczenie jako gracz jest ono zawsze rozpatrywane jako wykroczenie popełnione przez sędziego (dotyczy to Unsporting Conduct – Major oraz Cheating z Infraction Procedure Guide, a także Serious Problems z Judging at Regular REL, jeżeli Player Investigations Committee zdecyduje się zawiesić taką osobę jako gracza, to zostanie ona również zawieszona w Judge Program (Program Sędziowski) na co najmniej taki sam okres, lub poniesie równoważną karę)

 1. Powiązanie z MTG

Sędziowie są odpowiedzialni za reprezentowanie najlepszych zachowań środowiska MTG i wartości Judge Programu. Rozważając wykroczenie ważne jest jego powiązanie z MTG. Im wyższy poziom sędziego, tym większe jego powiązania z MTG oraz Programem Sędziowskim. Dla przykładu Regional Coordinators (koordynatorzy regionów) oraz sędziowie poziomu 4 i 5 są powiązani z MTG i sędziowaniem praktycznie cały czas.

Rozróżniamy trzy rodzaje powiązania zachowania sędziego z MTG.

Bezpośrednio związane z MTG oraz sędziowaniem:

 • underworld, magic judge codepraca na turniejach włącznie z przerwami,

 • jakakolwiek czynność podczas noszenia stroju sędziego,

 • jakakolwiek czynność podczas której przedstawiamy się jako sędzia, włącznie z profilami w mediach społecznościowych na których figurujemy jako sędzia MTG lub prezentujemy się w koszuli sędziowskiej w naszym avatarze, ponieważ zyskujemy wtedy zaufanie obserwatorów,

 • udzielanie się na forach JudgeApps lub oficjalnym profilu Magic Judges na Facebooku.

Podczas pracy lub noszenia odpowiedniego stroju sędzia zawsze powinien przestrzegać określonych zasad. Również prezentując się w mediach społecznościowych jako sędzia powinien ich przestrzegać, ponieważ jest on wtedy bezpośrednio łączony z Programem Sędziowskim. W takich przypadkach sędzia zostanie potraktowany bardziej surowo niż przy takim samym wykroczeniu pośrednio powiązanym z MTG lub sędziowaniem.

Pośrednio związane z MTG oraz sędziowaniem

 • granie lub przebywanie na terenie turnieju,

 • jakakolwiek interakcja z innymi użytkownikami Magic Online,

 • udzielanie się na dowolnej nieoficjalnej stronie o tematyce MTG,

 • udział w wydarzeniu organizowanym przy okazji turnieju MTG (wszelkiego rodzaju konwenty, których częścią jest blok MTG).

Negatywne zachowanie sędziego w takich sytuacjach może powodować zmniejszenie zaufania do sędziów oraz wystawiać złe świadectwo całej społeczności Magic the Gathering.

Nie powiązane z MTG bądź sędziowaniem

Jeżeli jedynym powiązaniem między wydarzeniem a osobą jest fakt, że jest ona certyfikowanym sędzią, to wydarzenie nie jest brane pod uwagę. W przypadku bardzo poważnych wykroczeń popełnionych przez osobę będącą sędzią, a nie powiązanych z MTG (okradanie staruszek pomiędzy turniejami) mogą być one rozpatrzone przez Judge Conduct Comittee.

 1. Rodzaje naruszenia zasad

 • cheatyface, magic judge codenaruszenie integralności turnieju (udostępnienie decklist przeciwników graczom; manipulacje pairingami; poproszenie TO by wpisał sędziego, gdy ten jest nieobecny na turnieju),

 • udawanie sędziego (podawanie się za sędziego – nawet nieświadome – podczas, gdy nie zdaliśmy egzaminu lub mamy zdany Rules Advisor Exam; podawanie się za sędziego wyższego poziomu; oba poprzednie w celu spełnienia wymagań sankcjonowania i raportowania turniejów lub w celu uzyskania pracy jako sędzia),

 • bardzo niewłaściwe zachowanie (używanie wulgarnego języka, obrażanie innych uczestników turnieju, zbyt głośnie uciążliwe zachowanie),

 • dokuczanie innej osobie (wielokrotne uciążliwe i niechciane zachowania takie jak: groźby, żądania, zastraszanie innego uczestnika turnieju, wymuszanie na nim określonych zachowań),

 • fizyczny atak na inną osobę (jedno z najcięższych przewinień, jeżeli sędzia działał w obronie własnej lub innej osoby zostanie to wzięte pod uwagę – czyli nie można od tak uderzyć sędziego, bo nie odda ;P),

 • hazard lub przekupstwo (przyjęcie łapówki za pominięcie przewinienia gracza; zakład o to, kto wygra mecz),

 • kradzież

 1. Zgłaszanie nieprawidłowości

runner, magic judge codeZaleca się by wszelkie nieprawidłowości zgłaszać do koordynatorów regionu (nasz region to Europe-Mid-East, którym opiekuje się Sebastian Pękala) bądź przez formularz Judge Conduct Comittee. Warto również dodać, że takie zachowanie powinniście omówić ze swoim TO. Ma on wpływ na obsadę sędziowską swoich turniejów, jeżeli sytuacja będzie poważna to może zdecydować o zatrudnieniu innego sędziego na swoje turnieje.

Działa to również w drugą stronę. Dobrych sędziów powinniście chwalić. Taka informacja powinna trafić przede wszystkim do TO, który organizował turniej. Kolejną osobą, dla której taka informacja jest przydatna jest koordynator naszego regionu (Europe-Mid-East). Można także skorzystać z powyższego formularza do JCC, które przyjmuje również pozytywne opinie na temat sędziów. W ten sposób przy większych turniejach, gdzie obsada sędziowska jest najczęściej wybierana z szerszego grona, możecie liczyć na obecność sędziów, których praca Wam się podobała i dzięki nim turniej przebiegł płynnie.

 

 1. Efekty dochodzenia

 • murder-investigation, magic judge codebrak akcji (nie wszystko co wy uważacie za wykroczenie musi nim być, w wielu przypadkach błąd popełniony przez sędziego nie będzie oznaczał wykroczenia, które należałoby ukarać według opisywanych zasad),

 • list ostrzegawczy (ma na celu uświadomić sędziemu jego zachowanie oraz wezwać do jego poprawy jeżeli dalej zamierza uczestniczyć w Programie Sędziowskim),

 • zawieszenie (jeżeli jest wystarczająco długie może ono oznaczać obniżenie poziomu sędziego, poprzez nie spełnienie przez niego określonych wymagań),

 • obniżenie poziomu (w przypadku sędziego poziomu 1 oznacza całkowite cofnięcie uprawnień sędziowskich),

 • całkowita utrata uprawnień (JCC może również zabronić danej osobie ponownej certyfikacji).

Podsumowując – sędzia też człowiek. Popełnia błędy mniejsze lub większe, jednak zawsze wymagamy od niego więcej niż od gracza. Jeżeli macie wątpliwości co do określonych zachowań zgłaszajcie je w podanych formularzach. Pomoże to nam unikać ich w przyszłości, dzięki czemu turnieje będą przebiegać płynnie i sprawiedliwie dla was wszystkich.

Przydatne linki:

-x-

Tekst ukazał się także na łamach Mtgnews.


Yaroopl sędzia magicowyJarosław „Yaroopl” Pokrzywa (Y@ROO) – redaktor, programista, sędzia Mtg 2 levelu

Zaczynał grać od bloku Lorwyn/Shadowmoor, najpierw Extended, potem T2, teraz Legacy. Nie ma na swym koncie sukcesów turniejowych (chyba że wygranie swiss drafta na MtGO się liczy ;P)

Dodatkowe informacje o autorze możecie znaleźć w zakładce – redakcja

 

 

Komentarze